Samenstelling: Nicolas Hermie (sportief verantwoordelijke), Peter Van Keymeulen (T1), Gerland Schouls (T2), Nico De Wilde (T3), Kjell Van Der Haeghen (T4) en Koen Claessens (hoofd jeudcoördinatoren)

Taakomschrijving:

  • in samenwerking met het bestuur en de trainersstaf het sportieve beleid van de club op middellange termijn vastleggen.

  • de kwaliteit van de trainingen en de begeleiding der spelers bewaken.

  • de doorstroming van de jeugdspelers strikt opvolgen en in het bijzonder er voor zorgen dat onze jeugdspelers op een faire basis kunnen doorstoten naar de senioresploegen.

  • in samenwerking met het bestuur en trainersstaf het transferbeleid vastleggen; hiertoe zal de Sporttechnische Cel ondermeer initiatieven nemen om doelgerichte scouting te verrichten in overeenstemming met het vastgelegde sportieve beleid en overeenkomstig het Beleidsplan van VSV vzw (2020-2023).

De Sporttechnische Cel