Samenstelling: Nicolas Hermie (sportief verantwoordelijke), Dirk Vanderputte (scouting), Luc De Buck (TVJO jeugdcoördinator), Filip Duquet (T1), Gerland Schouls (T2), Alain Van Volsem (T3) en Jens Vande Putte (T4)

Taakomschrijving:

  • in samenwerking met het bestuur en de trainersstaf het sportieve beleid van de club op middellange termijn vastleggen.

  • de kwaliteit van de trainingen en de begeleiding der spelers bewaken.

  • de doorstroming van de jeugdspelers strikt opvolgen en in het bijzonder er voor zorgen dat onze jeugdspelers op een faire basis kunnen doorstoten naar de senioresploegen.

  • in samenwerking met het bestuur en trainersstaf het transferbeleid vastleggen; hiertoe zal de Sporttechnische Cel ondermeer initiatieven nemen om doelgerichte scouting te verrichten in overeenstemming met het vastgelegde sportieve beleid en overeenkomstig het Beleidsdocument van VSV vzw (2016-2020).

De Sporttechnische Cel