Gelieve onderstaand de gedragscode voor jeugdspelers, ouders en bezoekers te vinden zoals vastgelegd door de Jeugdafdeling:

1. STIPTHEID:
 • Minimum 5 minuten voor de training aanwezig en klaar.
 • Bij wedstrijden op afgesproken tijdstip samenkomen. Indien te laat wordt de trainer verwittigd.
 • Vanaf U13 dienen de spelers hun identiteitskaart mee te brengen.
2. HOUDING VAN DE SPELERS:
 • Behandel je medespelers, tegenstanders, trainers, afgevaardigden en scheidsrechters steeds met het nodige respect.
 • Geef na de wedstrijd een hand aan de scheidsrechters en tegenstanders, ook bij een verloren wedstrijd.
 • Ongehoord taalgebruik laten we achterwege.
 • Een goede sfeer binnen de ploeg is belangrijk. Aan pesten hebben we de pest!
 • Ik heb respect voor het materiaal en de infrastructuur.
 • Ik kuis mijn schoenen buiten, zeker niet onder de douche.
 • Tenzij om bepaalde redenen, douche ik mij altijd.
 • Ik ga tijdig slapen de avond voor de wedstrijd. Een vermoeide voetballer is gevoeliger voor kwetsuren.
 • Alcohol, roken en drugs zijn uitdrukkelijk verboden.
 • Bij wangedrag kan een disciplinaire straf worden opgelegd door de jeugdafdeling.
3. HOUDING VAN DE OUDERS:

a. Voor de match:
 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Ik vraag mijn kind om zich maximaal in te zetten, maar om plezier te maken.
 • Ik leg geen overdreven druk op zijn schouders maar motiveer hem om zijn talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
b. Tijdens de match:
 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor mooi spel van mijn kind evenals van het team.
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd supporter ik, de trainer geeft de instructies.
c. Na de match:
 • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of de eindstand.
 • Ik leer mijn kind om te gaan met de prestatie van de tegenstander.

VSV Gent Jeugdcel