Toepassing: Dit reglement is van toepassing voor alle leden van onze vereniging (jeugd- en seniorspelers, trainers, begeleiders, bestuursleden, supporters). Een aantal punten geldt eveneens voor de bezoekers van onze club.

Toezicht: Het bestuur zal gepaste sancties nemen tegen de overtreders van dit reglement.

Reglementspunten:

1. Wees altijd en overal beleefd.

2. Behandel scheidsrechters, lijnrechters, officials, tegenstrevers, medespelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, supporters en bezoekers steeds met het nodige respect.

3. Voor en na een wedstrijd/training is er respect voor de kleedkamers, clubhuis en installaties van de club (dit geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden).

4. Iedereen brengt respect op voor het ter beschikking gesteld materiaal en kledij. Na de training moeten oefenballen en oefenma-teriaal terug op de daartoe voorziene plaats gelegd worden.

5. Het is streng verboden blikjes, flesjes, glazen of ander afval op of rond het terrein en in de kleedkamers achter te laten. Deponeer ze in de afvalbakken of geef ze desgevallend af aan de clubhuisuitbaters.

6. Het wettelijk rookverbod is strikt van toepassing in het clubhuis en de kleedkamers.

7. Wees tijdig op de training, maar veel te vroeg komen heeft geen zin.

8. Op het eerste terrein wordt niet getraind of gespeeld, tenzij toegelaten door de aangeduide verantwoordelijken.

9. Wanneer na een activiteit, training of wedstrijd het clubhuis wordt afgesloten is het om veiligheidsredenen verboden de VSV-in-stallaties nog te betreden.

10. Drugs zijn volledig uit den boze binnen onze vereniging. Openbare dronkenschap wordt evenmin getolereerd.


Marc Rijckaert
voorzitter Raad van Bestuur