De Raad van Bestuur heeft de prijzen en modaliteiten van het lidgeld voor 2023-2024 definitief vastgelegd tijdens de zittingen van 12 januari en 13 juni 2023. De prijzen voor een gewone en een erelidkaart alsook voor een abonnement blijven onveranderd t.o.v. vorig seizoen. De inkom in 2e provinciale bedraagt 6 euro, de thuismatchen van onze 4e provincialer en de VSV-Ladies kunnen gratis bijgewoond worden.

gewone lidkaart (code LID):
erelidkaart
(code ERE):
toegangsabonnement
(code ABO):
speler VSV A, VSV B, Reserven
(code SEN):
speler VSV A, VSV B, Reserven
(code SEN):
speelster VSV Ladies (code LAD):
€50
€150
€60
(alleen gecombineerd met LID of ERE)
€320
(bij betaling vóór 20 augustus 2023)
€370 (bij betaling ná 20 augustus 2023)
€275 (betaling per 20 augustus 2023)
  • U kunt zich dit toegangsabonnement enkel aanschaffen mits u ook over een geldige lidkaart beschikt (gewoon of erelid). Maar zo bespaart u wel €15 bij inkom voor de thuismatchen.

  • Om praktische redenen wordt het toegangsabonnement afzonderlijk van de lidkaart aangeboden, d.w.z. op 2 aparte kaartjes.

  • U kunt het bedrag storten op Argenta rekening n° 979-1329783-15 (IBAN: BE83 9791 3297 8315 - BIC: ARSP BE 22) en daarbij duidelijk vermelden om welk soort storting(en) het gaat (aantal + code). Uw persoonlijke lidkaart en eventueel toegangsabonnement worden u dan bezorgd via voorzitter Marc Rijckaert.

  • Aan de spelers van VSV A, VSV B en Reserven wordt uitdrukkelijk gevraagd om het lidgeld te storten vóór 20 augustus 2023, nadien is het lidgeld duurder! Aan de speelsters van de VSV Ladies wordt gevraagd te betalen per 20 augustus 2023.

  • Leden van VSV Club 500 zijn automatisch lid van VSV Gent vzw en krijgen met hun partner ook gratis toegang tot de thuis­matchen. Voor de modaliteiten van VSV Club 500 verwijzen we naar sponsors/club500

  • Het lidgeld voor jeugdspelers wordt door de jeugdsecretaris in een aparte omzendbrief meegedeeld.

Erwin D'hont
secretaris Raad van Bestuur