• Zelfontplooiing en -ontwikkeling binnen het teamgebeuren:
  De Jeugdopleiding blijft een opleiding van het individu binnen een groepsgebeuren. Daarnaast krijgt ook elke trainer de kans om zich verder te ontplooien. Trainers worden gestimuleerd om opleidingscursussen te volgen bij VFV of in het kader van de samenwerking met de Gentse partnerclubs.

 • Educatieve en sociale waarden bijbrengen en zo een derde opvoedingsmilieu vormen:
  Naast de opvoeding die elk kind thuis en in het onderwijs krijgt, wil de club ook een omgeving ontwikkelen waarbij het kind enkele educatieve en sociale waarden aangeboden krijgt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan beleefdheid, respect en discipline.

 • Sportieve normen en waarden bijbrengen zoals fair play en doorzettingsvermogen:
  Elke speler gedraagt zich zowel op als naast het veld fair ten opzichte van zijn medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en supporters. Daarnaast etaleert elke speler doorzettingsvermogen om zijn doel te bereiken.

 • Kwaliteit in alle gededingen van de club:
  De gehele opleiding is er op gericht de aangesloten leden de kwalitatief beste opleiding te geven, rekeninghoudend met het familiale karakter van de club.

 • Ambitieus als club maar ook als persoon:
  Elk lid van VSV Gent moet net als de club ambitieus zijn om het hoogst haalbare waar te maken. De club wil het uithangbord worden in de regio Gentbrugge.

 • Loyaliteit ten opzicht van de club, medespelers en traintersstaf:
  Op de langere termijn wil VSV zijn leden langer aan de club binden.

Stef Berghmans
voorzitter Uitvoerend Bestuur