De Raad van Bestuur heeft de prijzen en modaliteiten van het lidgeld voor 2022-2023 definitief vastgelegd tijdens de zitting van 11 mei 2022. De prijzen voor een gewone en een erelidkaart alsook voor een abonnement blijven onveranderd t.o.v. vorig seizoen. De inkom in 2e provinciale bedraagt 5 euro en de thuismatchen van onze 4e provincialer kunnen gratis bijgewoond worden.

gewone lidkaart (code LID):
erelidkaart
(code ERE):
toegangsabonnement
(code ABO):
speler VSV A, VSV B, Beloften
(code SEN):
speler VSV A, VSV B, Beloften
(code SEN):
€50
€150
€60
(alleen gecombineerd met LID of ERE)
€290
(bij betaling vóór 15 augustus 2022)
€340 (bij betaling ná 15 augustus 2022)
  • U kunt zich dit toegangsabonnement enkel aanschaffen mits u ook over een geldige lidkaart beschikt (gewoon of erelid). Maar zo bespaart u wel €15 bij inkom voor de thuismatchen.

  • Om praktische redenen wordt het toegangsabonnement afzonderlijk van de lidkaart aangeboden, d.w.z. op 2 aparte kaartjes.

  • U kunt het bedrag storten op Argenta rekening n° 979-1329783-15 (IBAN: BE83 9791 3297 8315 - BIC: ARSP BE 22) en daarbij duidelijk vermelden om welk soort storting(en) het gaat (aantal + code). Uw persoonlijke lidkaart en eventueel toegangsabonnement worden u dan bezorgd via penningmeester Luc De Buck.

  • Aan de spelers van VSV A, VSV B en Beloften wordt uitdrukkelijk gevraagd om het lidgeld te storten vóór 15 augustus 2022. Nadien is het lidgeld duurder!

  • Het lidgeld voor jeugdspelers wordt door de jeugdsecretaris in een aparte omzendbrief meegedeeld.

Erwin D'hont
secretaris Raad van Bestuur