De Raad van Bestuur heeft de prijzen voor 2018-2019 vastgelegd tijdens de zitting van 14 juni 2018. De prijzen blijven ongewijzigd.

gewone lidkaart (code LID):
erelidkaart (code ERE):
toegangsabonnement (code ABO):
speler VSV 1, Reserves A, B en U21 (code SEN):
speler VSV 1, Reserves A, B en U21 (code SEN):
€50
€150
€60
(alleen gecombineerd met LID of ERE)
€250
(bij betaling vóór 24 augustus 2018)
€300 (bij betaling 24 augustus 2018)
  • U kunt zich dit toegangsabonnement enkel aanschaffen mits u ook over een geldige lidkaart beschikt (gewoon of erelid).

  • Om praktische redenen wordt het toegangsabonnement afzonderlijk van de lidkaart aangeboden, d.w.z. op 2 aparte kaartjes.

  • U kunt het bedrag storten op Argenta rekening n° 979-1329783-15 (IBAN: BE83 9791 3297 8315 - BIC: ARSP BE 22) en daarbij duidelijk vermelden om welk soort storting(en) het gaat (aantal + code). Uw persoonlijke lidkaart en eventueel toegangsabonnement worden u dan bezorgd via penningmeester Luc De Buck.

  • Aan de spelers van VSV1, Reserves A, B en U21 wordt gevraagd om het lidgeld te storten vóór 24 augustus 2018. Nadien is het lidgeld duurder!

  • Het lidgeld voor jeugdspelers wordt door de jeugdsecretaris in een aparte omzendbrief meegedeeld.

Erwin D'hont
secretaris Raad van Bestuur