• Iedereen is welkom op VSV, er worden geen eisen gesteld om te kunnen toetreden.

  • VSV wil alle kinderen in de omgeving van Gentbrugge de mogelijkheid bieden om hun favoriete sport, voetbal, te laten beoe-fenen.

  • VSV wil streven naar een moderne voetbalopleiding met daarnaast het behoud van het volkse, familiale karakter van de club.

  • VSV verbindt er zich toe om zijn jeugdspelers minstens de helft van de wedstrijdminuten te laten spelen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden trainingen.

  • VSV probeert om in de opleiding plezier en technische vorming te combineren. Het doel is om zoveel mogelijk eigen jeugd-spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal.

  • De jongeren die door omstandigheden niet tot in het eerste elftal geraken, krijgen binnen de club de mogelijkheid om zich op een andere manier te engageren. Dit kan als speler bij de reserveploeg, jeugdtrainer, afgevaardigde, bestuurslid, …

  • Om onze jeudopleiding gestructureerd en correct te laten verlopen werd er een intern reglement en gedragscodes uitge-schreven.

  • Iedereen moet het nodige respect tonen voor alle andere personen die eveneens lid zijn van onze vereniging.

Luc De Buck
Jeugdcoördinator