Doel:
  • Een aantal vrienden, kennissen, familieleden en zelfstandige ondernemers die VSV welgezind zijn samenbrengen om VSV gedurende enkele jaren een substantiŽle financiŽle steun te geven

Hoe:

  • De geïnteresseerde personen verbinden zich er toe gedurende minimum 2 jaar een geldelijke steun te geven aan VSV van 500,00 euro per jaar (voetbalseizoen). Hierbij engageert VSV zich tot een aantal tegenprestaties

Tegenprestaties VSV:

  • De leden van VSV Club 500 krijgen gratis toegang met hun partner tot de thuiswedstrijden van VSV
  • De leden van VSV Club 500 krijgen gratis toegang met hun partner tot de door VSV ingerichte activiteiten (etentjes, mosseldiner, avondactiviteiten op het VSV-jeugdtornooi...)
  • De leden van VSV Club 500 krijgen een persoonlijke uitnodiging via mail van elke geplande activiteit bij VSV
  • Telkens de leden van VSV Club 500 een activiteit bijwonen worden zij persoonlijk verwelkomd en begeleid door een bestuurslid van VSV
  • De leden worden op de website vermeld onder "VSV Club 500" en op de individuele sponsorpagina
Aanbreng van kandidaat-leden van VSV Club 500:
  • Elke VSV'er kan natuurlijk kandidaat-leden voor de VSV Club 500 aanbrengen
  • Dit gebeurt door hun naam en contactgegevens over te maken aan ťťn van volgende personen: Mira Van Stichel, Dorine en Evy De Buck-Hostens (verantwoordelijken sponsoring), Stef Berghmans (voorzitter uitvoerend bestuur), Marc Rijckaert (voorzitter VSV Gent vzw/penningmeester), Eddy Vande Putte (jeugdvoorzitter)
  • Betalingsmodaliteiten: 500,00 euro te betalen voor eind september van het huidig voetbalseizoen. Indien een factuur gewenst, is er nog BTW verschuldigd. Elk lid krijgt zijn lidkaart "Lid VSV Club 500"

Erwin D'HONT
secretaris Raad van Bestuur