VSV Gent is een levendige club die een waaier van activiteiten organiseert en daarbij prat kan gaan op de talrijke aanwezigheid en steun van leden en supporters. Toch volstaan de inkomsten die aldus verworven worden niet om de club financieel de nodige draagkracht te geven om zijn werking op niveau te houden of verder uit te bouwen. Vandaar dat VSV Gent, zoals zovele ploegen, bijzonder dankbaar is te kunnen rekenen op de steun van sponsors, privépersonen of bedrijven, waarvan u de namen overigens op deze website terugvindt.
Uiteraard zouden we graag het aantal sponsors dat onze club moreel en materieel steunt nog willen uitbreiden. We gaan ervan uit dat de meest succesvolle vorm van sponsoring diegene is waar zowel de club als de sponsor de meeste genoegdoening bij ervaren, zich het best bij voelen.

De mogelijkheden die VSV als club aanbiedt zijn dan ook veelzijdig:

1. VSV Club 500:
 • een aantal vrienden, kennissen, familieleden en zelfstandige ondernemers die VSV welgezind zijn samenbrengen om VSV gedurende enkele jaren een substantiële financiële steun te geven.
 • de geïnteresseerde personen verbinden zich er toe gedurende minimum 2 jaar een geldelijke steun te geven aan VSV van 500,00 euro per jaar (voetbalseizoen). Hierbij engageert VSV zich tot een aantal tegenprestaties.
 • Tegenprestaties VSV:
  - de leden van VSV Club 500 krijgen gratis toegang met hun partner tot de thuiswedstrijden van VSV
  - de leden van VSV Club 500 krijgen gratis toegang met hun partner tot de door VSV ingerichte activiteiten (etentjes, mosseldiner, avondactiviteiten op het VSV-jeugdtornooi...)
  - de leden van VSV Club 500 krijgen een persoonlijke uitnodiging via mail van elke geplande activiteit bij VSV
  - telkens de leden van VSV Club 500 een activiteit bijwonen worden zij persoonlijk verwelkomd en begeleid door een bestuurslid van VSV
  - de leden worden op de website vermeld onder "VSV Club 500" en op de individuele sponsorpagina
2. De traditionele vormen van sponsoring:
 • publiciteitspaneel rondom het plein
 • schenken van een wedstrijdbal bij thuiswedstrijden
 • prijzen voor tombola's
 • giften
 • publiciteit in het programmaboekje van het jeugdtoernooi
 • vermelding op de VSV-website
3. De project-sponsoring:
 • beschikbaar stellen van specifieke materialen of apparaten
 • aankoop sportuitrusting (shirts, trainingspakken, ballen, ... voor jeugd & seniors)
 • tussenkomst in aankoop van meubilair
 • tussenkomst in herstellingswerken
 • beschikbaar stellen van drank/voedingswaren
 • materiele of financiële tussenkomst bij inrichting van evenementen
4. Belangrijke evenementen:
 • competitiewedstrijden op zaterdag en zondag, clubhuis geopend
 • jaarlijks jeugdtoernooi (4-daagse met Hemelvaart), deelname van +/- 60 ploegen
 • jaarlijkse playbackshow (in de feesttent tijdens het jeugdtoernooi)
 • 1-daags minivoetbaltoernooi voor seniors en veteranen
 • 2-daags mosselfestijn (in het clubhuis op zaterdag- en zondagmiddag)
 • jaarlijkse bingo- en quizavond (clubhuis)
 • jaarlijkse eetfestijn (clubhuis)
 • jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, aangeboden door VSV aan de leden, spelers & sponsors
 • jaarlijks gratis eetfestijn voor de jeugd (het jeugdbestuur nodigt uit)
Bent u bereid als privépersoon of in naam van een bedrijf onze sportieve of algemene werking te ondersteunen, of kent u iemand die daarin geïnteresseerd is, contacteer dan één van volgende personen:

Verantwoordelijken sponsoring: Mira Van Stichel (0495-89.34.10), Evi De Buck (0473-54.77.40) en Dorine De Buck-Hostens (0475-87.09.34)

VSV Gent, het bestuur, de spelers en de leden, danken u alvast bij voorbaat voor uw belangstelling en bereidwillige steun.


Erwin D'hont
secretaris Raad van Bestuur