Gentbrugse Meersen - Sportcluster: update 23 augustus 2016

Nieuws betreffende onze toekomstige VSV-infrastructuur


Enkele weken geleden mochten we samenzitten met een afvaardiging van de Stad Gent, Farys en architectenbureau Evolta, ter bespreking van de plannen van de nieuwe “sportcluster” Gentbrugse Meersen. De plannen komen grotendeels overeen met het masterplan Gentbrugse Meersen zoals voorgesteld in de media in maart 2015.

Voor VSV Gent houdt dit het volgende in:
  • aan ons A-terrein wordt er nagenoeg niets gewijzigd. Dwars achter ons A-terrein komt ons nieuw oefenterrein met verlichting en automatische beregening. In de hoek tussen de twee velden komt er nog een duiveltjesterrein.

  • het geheel zal omheind worden met een afsluiting, met als voordeel dat we de beschadigingen die we nu vaak ondervinden aan ons huidig B-terrein definitief achter ons kunnen laten.

  • op de sportcluster komt er buiten onze omheining nog een recreatief voetbalterrein waar we in geval van nood ook gebruik van kunnen maken. Kunstgras is op geen van deze terreinen voorzien.
Als alles goed gaat, zouden de werken starten in het voorjaar 2017. Het geheel van de werken zou één jaar in beslag nemen. Dus als de vooropgestelde timing klopt, kunnen we in het seizoen 2018 - 2019 beschikken over een volwaardige VSV-accommodatie. Zowaar mooie vooruitzichten!
Wat betreft de huidige trainingsomstandigheden, worden het nog twee moeilijke seizoenen. Gelukkig beschikken we over een gedreven trainersstaf, zowel bij de jeugd als de seniors, die zich soepel en inventief aanpassen aan de niet altijd evidente trainingsmogelijkheden. Hand in hand op weg naar een VSV- accommodatie waar we terecht fier op zullen zijn!
Met dank aan de Stad Gent en Farys.

Marc Rijckaert
voorzitter Raad van Bestuur