Onze club voorstellen is eigenlijk minder eenvoudig dan het lijkt. Over de eerste 25 jaar van de geschiedenis werd een boek geschreven, voor de volgende helft was het clubblad een bron van inspiratie. Toch kunnen we niet al te veel in detail treden want, eerlijk gezegd, aan een hoop inside-information heeft de occasionele lezer geen boodschap. Daarom hebben we getracht om uit de voorbije periode de meest markante, de meest bepalende en de meest illustere momenten weer te geven, zodat u zich uiteindelijk een goed idee kan vormen over het reilen en zeilen in onze voetbalvereniging. VSV Gent, méér dan een halve eeuw jong, welkom...
Van VC.Roeland tot VSV Gent

In 1955 beslisten vaste klanten van het toenmalige Vlaams Huis Roeland - zij gingen geregeld naar "La Gantoise" zien - om zelf in het stamlokaal een voetbalploeg op te richten, VC. Roeland was geboren. De eerste twee jaren werd alleen vriendschappe-lijk gevoetbald maar vanaf 1957 trad de club toe tot het Gents Voetbalverbond voor Liefhebbers. Titels werden in die begin-periode niet gevierd maar toch behoorde de ploeg tot de "beteren" van de competitie. In 1960 werd zelfs gestart met reserves en bij gebrek aan een echte reservereeks speelden ze in dezelfde afdeling, met geanimeerde derby's als gevolg...

In 1964 wordt het Gents Voetbalverbond voor Liefhebbers omgevormd tot Oostvlaams Voetbalverbond voor Liefhebbers en treedt het als provinciale afdeling toe tot de Koninklijke Belgische Liefhebbers Voetbalbond (K.B.L.V.B.). Door deze toetreding kon VC.Roeland zich ook meten met de beste clubs uit vijf andere provincies in de Beker van België. Beroemde en beruchte zondagse bekeruitstappen naar Limburg en Luik beho­ren nog steeds tot de hoogtepunten uit de clubgeschiede­nis! Na zovele jaren verliet de club ook het Storyplein en ruilde de "zand­bak" in voor het huidige terrein aan de Boer Janssens­straat (toen nog de Bosstraat) in Gentbrugge.
Op sportief gebied deed VC.Roeland het niet onaardig, meermaals werd de herfsttitel binnengehaald maar toch moest de ploeg dan naar het einde van de competitie inbinden en zich tevreden stellen met een plaats in de top-5.

In mei 1965 werd voor de eerste keer een internationaal toernooi georganiseerd met zeven ploegen. Een ander sportief onderdeel van de organisatie was een volkscross over zo'n 5 km, voor alle leden van de Gentse clubs en de gastploegen op het toernooi. In het totaal zouden 35 internationale toernooien georganiseerd worden, tot in het jaar 2000, bij gebrek aan interesse van de ploegen, deze activiteit noodgedwongen van de kalender diende afgevoerd.

In de herfst van 1965 ontstond er in het bestuur een breuk en toen die definitief bleek besloot de meerderheid van de bestuurs­leden de ploeg onder de benaming Vlaamse Sportvereniging Gent bij het verbond in te schrijven. Het stamnummer 003 mocht behouden blijven. Op 1 oktober 1965 speelde de club voor de laatste maal onder de naam VC.Roeland op Boelare, een topwedstrijd die door de thuisploeg met 2-1 werd gewonnen, een week later versloeg VSV Gent de "facteurs" van FC.De Post met forfaitcijfers. Het voortbestaan van de tienjarige club was verzekerd, VSV Gent was een feit...
4 Gouden seizoenen

Op 31 maart 1966 verschijnt in het Belgisch Staatsblad de oprichting van VSV Gent vzw. Het is een zeer belangrijke stap in de verdere evolutie van de club. Naast de ledenbijdrage, de wekelijkse pronostiek en het jaarlijks bal en toernooi komt er een nieuwe permanente bron van inkomsten: het clubhuis op het terrein. De club leefde weer en als toemaatje won VSV - in extremis invaller - het eigen internationaal toernooi. Het was de voorbode van vier gouden seizoenen. In 1967 werd VSV Gent voor de eerste maal in z'n geschiedenis tot kampioen gekroond. Ook in de Beker van België werd voor de derde opeenvolgende maal de halve finale bereikt. Het seizoen 1967-1968 was nog succesvoller met niet alleen de titel in de Oost-Vlaamse compe­titie maar daarbovenop mocht VSV zich de beste liefhebbers­ploeg van België noemen. In een minicompetitie met alle andere provinciale kampioenen toonde VSV zich uiteindelijk de sterk­ste: in de finale versloeg het de Limburgse kampioen Mariaboys
FC. met uitgesproken 4-1 cijfers. Het feest achteraf staat ook nog in vele geheugens gegrift...

In 1967 werd tevens gestart met een jeugdelftal, de cadetten. Reeds in hun tweede seizoen konden zij een Oost-Vlaamse titel vieren en mochten als provinciaal kampioen deelnemen aan de nationale eindronde. En voor de tweede keer op twee jaar was een VSV-ploeg kampioen van België! In het laatste van de vier gouden seizoenen schitterde VSV in de beker van Oost-Vlaanderen door in de finale Sparta Wanzele met strafschoppen te verslaan. Het zesde internationaal toernooi - met deelname van het Oostenrijkse Vorwärts Styer en een heuse "Musikka­pelle" - mag terecht als een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse Sportvereniging beschouwd worden. De finale tussen de Oostenrijkers en Sportief Gent was ongetwijfeld een van de meest hoogstaande die er op een VSV-toernooi te zien zijn geweest. Lokale krantenartikels spraken vol lof over de organi­satie.
Van de K.B.L.V.B. naar de K.B.V.B.

De vereniging bloeide als nooit tevoren: drie senioresploegen in competitie, een jeugdelftal mét toekomst, een supportersclub, boeiende buitenlandse trips, een clubblad "VSVvaria" dat eind juli 1973 bij elk lid voor het eerst in de bus viel, het clubhuis dat uitgebreid en in een nieuw kleedje werd gestoken, een heuse lichtinstallatie op het plein... Alleen de sportieve hoogtepunten bleven wat uit en alhoewel VSV toch nog titels binnenhaalde bij reserves en jeugd eindigde het eerste elftal meestal op dichte ereplaatsen.

VSV maakte in het verbond als een van de voortrekkers ook werk van een jeugdbeleid. In 1978 werd voor de eerste maal een jeugdtoernooi georganiseerd, in 2003 deden wij dit al voor de 25ste keer! Maar toen geraakte het jeugdvoetbal van het Oost-Vlaams Verbond in een malaise. Het was nu eenmaal zo dat op een gegeven moment nog zeer weinig clubs bereid bleken of over de middelen en medewerkers beschikten om door een degelijke jeugdwerking in de toekomst te investeren.Voor VSV was dit echter een must en dus stapte de jeugdafdeling over naar het Katholiek Sportverbond (K.K.S.F.B.), eerst met de miniemen en daarna ook met een cadettenploeg. De jeugdcom-petitie was er degelijk uitgebouwd en zodoende konden de zeer talrijke VSV-jeugdspelers verder bij de ploeg blijven aantreden.
Het was een juiste beslissing op het juiste moment..

Op 4 juli 1984 ondertekenden de leden van de raad van beheer van VSV de koopakte van de gebouwen en gronden gelegen in de Boer Janssensstraat en zo werd VSV Gent vzw officieel eigenaar van het eigen complex. En niet alleen in gronden werd geïnvesteerd, ook clubhuis en accommodaties werden grondig gerenoveerd. De jeugdwerking werd verder uitgebouwd en niet alleen het jeugdbestuur oogstte jaar na jaar wat met veel geduld was gezaaid, ook de eerste ploeg plukte de vruchten toen talentvolle jeugdspelers doorstootten.

In september 1987 stapt VSV Gent dan met alle ploegen over naar de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.) en die overstap legde VSV tot nog toe geen windeieren, de club "herleefde": terug een grotere publieke belangstelling, ruimere financiële middelen en een betere algemene sfeer. Na het einde van z'n vierde seizoen, 1990-1991, mocht VSV Gent de promotie vieren naar derde provinciale, een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis. Ook reserves en diverse jeugdploegen zijn geregeld de besten van hun competitie. Dit bewijst nogmaals dat VSV Gent op het goede spoor zit. De infrastructuur wordt nu verder uitgebreid, de diverse besturen worden gereorganiseerd om nog efficiënter te werken, kortom, alle geledingen van de club raken steeds beter op elkaar ingespeeld.
50 - 40 - 30 - 20

Wie van de stichters en pioniers van het eerste uur had in 1955 durven dromen dat VSV ooit z'n 50ste verjaardag zou vieren? In 2005 waren we zo ver... Het comité dat instaat voor de organi-satie van het jaarlijks jeugdtoernooi nam ook de taak op zich om
van dit jaar een feestjaar te maken. Maar er was nog méér te vieren: VSV Gent speelde 40 seizoenen op z'n terrein aan de Boer Janssensstraat, ons clubblad VSVvaria evolueerde mee met de tijd en was sinds september 2004 aan de 30ste jaargang bezig en tot slot richtte het playbackteam reeds voor de 20ste keer de felgesmaakte show in.
Promotie, degradatie en verkoop!

Na "net niet" in het vorige seizoen kon VSV in 2010 via de eindronde na 19 lange jaren de promotie naar 2de provinciale bewerkstelligen. In 3 wedstrijden voetbalde ons elftal zich naar een reeks hoger waarbij vooral de match tegen Windeke (een concurrent uit eigen reeks) in het geheugen zal blijven hangen als één van de beste sinds jaren. Het feestje achteraf was er ook eentje uit verre vervlogen tijden...
Als kers op de taart speelden de reserves, de U15 en de U13 kampioen in hun reeks. De U6, U8 en de U11 zouden, ingeval van competitie, ook kampioen gespeeld zijn want die verloren prak­tisch geen enkele wedstrijd. En de preminiemen U11 maak­ten het succesjaar helemaal af door in de Jeugdcup Het Nieuwsblad de nationale finale te halen en... te winnen. Een hart onder de riem voor de jeugdwerking en de ganse VSV-familie...
Het mooie maar supermoeilijk liedje in 2de provinciale duurde 3 seizoenen waarbij vooral gestreden werd tegen de degradatie. De regen kwam na de zonneschijn en sinds 2014 treden we weer aan in 3de provinciale. Voorlopig gedijen we hier méér met minder verre verplaatsingen, aantrekkelijke derby's en minder uitbetalingsgeld in omloop. Niet dat we geen ambitie hebben maar toch, we willen een goede financiële huisvader zijn...
Op 11 december 2012 ondertekenden de stad Gent en de Raad van Bestuur van VSV namelijk de verkoopakte waardoor de stad eigenaar werd van onze terreinen en accommodaties, op termijn een win-winsituatie voor beide partijen. Na een moeilijke bevalling resulteerde dit in 2016 in het in gebruik nemen van nieuwe kleedkamercontainers. Tegen 2018 - jaar van gemeente­raads­ver­kiezingen - zouden daar nog eens 2 oefenvelden mét verlichting moeten bijkomen. We kijken er naar uit met het oog op de uitbreiding van onze jeugdafdeling...

Hand in hand kameraden...

Erwin D'hont
6 september 2016

Voor dit kort historiekje konden we rijkelijk putten en citeren uit:

  • "EEN KWARTEEUW VSV, geschiedenis van de Vlaamse Sportvereniging Gent 1955-1980" door Leo D'hont jr.
  • "Clubblad VSVvaria", 35 jaargangen