Over de schuchtere pogingen die we lang geleden in alle geheim - primeurs smaken zoet! - ondernamen om onze club toch maar voorgesteld te krijgen op het net zullen we in alle nederigheid zwijgen. We probeerden het in alle vormen en formaten, slaagden er zelfs in om een echte hoofdpagina aan te maken maar achteraf bekeken zijn we opgelucht dat u onze gewrochten nooit te zien kreeg. Uiteindelijk zijn we zelfs te weten gekomen dat we eigenlijk met z'n tweeën op een website zaten te broeden, Gille De Wette en ikzelf! Maar vermits Gille de meeste knowhow in huis had, over de beste software en de snelste pc beschikte en vooral... veel tijd had om er zich daadwerkelijk mee bezig te houden, was de conclusie rap getrokken: hij de webmaster en ik de hulp-van-op-afstand met voorstellen, tips en de meest onmogelijke wensen...
9 December 2000

Dat was de datum waarop we "officieel" de informatiesnelweg opreden. Niet alle pagina's waren tijdig klaar maar het noodzakelijke stond gepubliceerd, alle links waren gelegd, zelfs de foto's waren scherp en vooral... er kwamen nog bezoekers ook! Het is eigenlijk wel merkwaardig hoe rap "men" de weg vindt naar een website, er kwamen aanvragen van andere clubs om links te leggen, aanbiedingen om toernooien te spelen en meldingen om... schrijffouten te verbeteren.
Dé hit was, is en blijft natuurlijk de pagina met de verwijzing naar de uitslagen en de rangschikkingen maar ook de activitei-tenkalender en de pagina met foto's allerhande blijven de aan-
dacht van vele bezoekers genieten.
Meer dan twee jaar heeft Gille de site onderhouden - en goed blijkbaar, getuige daarvan de meer dan 5300 bezoekers tot dan - maar andere taken binnen onze voetbalvereniging slorpten hem zo op dat er minder tijd voor de site overbleef dan hem lief was. Ondertussen was mijn hard- en softwarepakket thuis ook danig uitgebreid en kreeg ik bij toeval meer tijd.
De keuze was rap gemaakt en we kwamen overeen om de site naar mijn pc te verhuizen. We keerden de rollen om: ik de webmaster en hij de hulp-van-op-afstand, steeds luisterbereid aan de gsm wanneer ik weer eens niet aan het juiste bestandje geraak of wanneer de "preview in browser" alles toont en doet buiten datgene waar ik expliciet om gevraagd heb!
In het nieuw...

Als leek geconfronteerd worden met Dreamweaver, Fireworks en andere Flash-toestanden, het maakt het er in het begin zeker niet eenvoudiger op! Na een tijdje begint het echter wel mee te vallen en slaag je erin om wat je in gedachten hebt om te zetten in leesbare pagina's. Niet dat we de intentie hebben om professionele webbouwers genoemd te worden, neen, wat we willen is eigenlijk eenvoudig: onze voetbalvereniging op een zo vlot mogelijke en aantrekkelijke manier aan u voorstellen. De voorbeelden van andere verenigingen zijn legio, dus aan inspi-
ratie, zonder daaromin nabootsing te vervallen, heeft het ons niet ontbroken.
We hopen dat u eens rustig de tijd neemt om alles te lezen en te overlopen. We hebben getracht om er een zekere logica in te brengen (rollover's, kleuren die dezelfde functie betekenen, geen ingewikkelde scripts, foto's die op een efficiënte manier gebracht worden), kortom, informatie die u een vlot bezoek aan onze site moet waarborgen.
Het is onze bedoeling - we proberen er in elk geval tijd voor te maken - dat een aantal rubriekjes up-to-date worden gehouden (activiteitenkalender, fotoalbum,...).
Versterking!

We zijn ondertussen méér dan 10 jaar bezig met de site en de teller staat op meer dab 500.000 bezoekers! Niet mis voor ons niveau... Het bijhouden van de site vergt echter enorm veel (vrije) tijd, het is en blijft tenslotte een hobby. We maken er trouwens een zaak van om niet alleen "de eerste ploeg" bij te houden, neen, de jeugd wordt op gelijke voet behandeld en ook de activiteiten worden geregeld in de kijker geplaatst.
We hebben een eigen scorebord, een eigen matchkalender per ploeg en per weekend, de matchverslagen door onze (vaste) losse verslaggevers, externe fotoalbums. Ondertussen werd de papieren versie van clubblad VSV-varia vervangen door de elektronische VSV E-varia en die werd volledig geïntegreerd in de website. Ja, het werd wat té veel van het goede...

Op een bepaald moment keek ik uit naar versterking en zocht
en vond ik gelukkig de geschikte personen:
- sinds een aantal jaren is Peter D'hont onze vaste hof-leverancier van affiches betreffende allerhande activiteiten. Niets is aantrekkelijker voor een activiteit dan een in het oog springende affiche! Peter is trouwens ook sinds jaar en dag een gewaardeerd redactielid van ons clubblad en kent beroepshalve het klappen van de zweep.
- in 2008 kwam dan Chris De Maeyer er bij als assistent-webmaster. Chris nam de "ambetante" taak op zich om het uitslagenbord bij te houden. Op maandag en vrijdag worden de uitslagen geplaatst en later eventueel aangepast aan de officiële uitslagen. Chris heeft als hobby film en fotografie, dus bij wie konden we beter vallen om het VSV-fotoalbum aan te vullen. We hebben ondertussen 2 externe fotoalbums waarin u verschei-dene fotoreportages terugvindt sedert april 2006. Ook Chris schrijft als losse medewerker mee voor het clubblad en is voor mij dus de ideale stand-in.

Helaas...

We zijn ondertussen in 2016 en bereiken stilaan de 800.000 unieke bezoekers, niet slecht na 16 jaar. Hier en daar is de website aangepast: een vlottere lay-out, méér uniforme tabellen, 1 fotoalbum met daarin niet alleen reportages over de rand­activi­teiten maar sinds een aantal jaar ook foto's over de matchen van alle VSV-ploegen.
Helaas hebben ondertussen ook een paar goede medewerkers (en vrienden) moeten afhaken: Peter D'hont, de man van o.a. de

mooie affiches, haakte af omwille van gezondheidsredenen en Chris De Maeyer is in oktober 2015 overleden na een slepende ziekte. Ze laten bij de redactie een leemte na.
Spontaan boden er zich echter opvolgers aan die ik met open armen ontving: Pat Pollefeyt verzorgt nu de (nog altijd) mooie en in het oog springende affiches die een aankondiging nog eens zo aantrekkelijk maakt. En de opvolging van Chris als fotograaf wordt nu met verve en begeestering waargenomen door Dorine De Buck-Hostens, de eega van Luc. Ik ben terug goed omringd, op naar de 1.000.000 bezoekers?
U leest het, onze site bloeit en blijft voortdurend in beweging, uw geregeld bezoek is onze motivatie! Mocht u willen reageren, heeft u speciale wensen, dan verwijzen wij u naar info@vsv-gent.be. De brievenbus staat altijd open en wij zullen u met plezier "van antwoord" dienen. Wil u uw boodschap echter openbaar maken, geen probleem, ons gastenboek ligt open en iedereen kan er z'n (beleefd & gezellig) zegje in kwijt.

Veel surfplezier en welkom op http://users.telenet.be/vsv-gent of http://vsv-gent.be!

Erwin D'hont, Dorine De Buck-Hostens & Chris De Maeyer (†2015)
de webredactie
6 september 2016