klik om te vergroten
~ Op 25 september 2020 verkozen voor een periode van 4 jaar (2020-2024) ~

Rijckaert Marc
Vanderstraeten Erik
Berghmans Stef
D'hont Erwin
De Buck Luc
De Clercq Tom
Martin Geoffrey
Pappijn Bert
Van Stichel Mira
voorzitter
gerechtigde correspondent
ondervoorzitter, voorz. dag. leiding, contact Stad Gent
secretaris, webmaster
verantwoordelijke financiën en materiaal
verantwoordelijke clubhuis
verantwoordelijke infrastructuur en accommodatie
verantwoordelijke sponsoring
verantwoordelijke sponsoring
voorzitter@vsv-gent.be
gc@vsv-gent.be
dagelijksbeleid@vsv-gent.be
raadvanbestuur@vsv-gent.be
finance@vsv-gent.be
clubhuis@vsv-gent.be
accommodatie@vsv-gent.be
sponsoring@vsv-gent.be
sponsoring@vsv-gent.be
Docs: 1. Beleidsplan 2020-2023
2. Intern reglement
3. Beleid vertegenwoordiging jeugd in de Raad van Bestuur 2020-2023


Berghmans Stef voorzitter dagelijksbeleid@vsv-gent.be
Het Dagelijks Bestuur neemt alle taken op zich die behoren tot het dagelijks beheer van de club en zijn activiteiten. Deze bevoegdheid reikt over alle geledingen van het clubleven, m.a.w. alles wat in het kader van zowel het jeugd- als het seniorvoetbal georganiseerd wordt. Al naargelang de activiteit nodigt de voorzitter de nodig geachte personen uit.


Hermie Nicolas

Sportieve Cel
:
Kjell Van Der Haeghen
Schouls Gerland
Nico De Wilde

sportief verantwoordelijke


a.i. T1 VSV A en trainer Reserven
T2 hulptrainer VSV A & Reserven, T1 VSV-Ladies
T3 VSV B
sportiefvw@vsv-gent.be


kjellvdh23@hotmail.com
dames@vsv-gent.be
nicodewilde72@gmail.com
Docs: 1. Takenpakket 2. Seniorwerking sportief beleid missie visie


Claessens Koen
De Deken Wim
De Grieve Geert
Van Volsem Alain
Van den Daele Thomas
De Bruyne Inge
Coolens Sofie
Schouls Gerland
De Grieve Luc
voorzitter, hoofd jeugdcoördinatoren, Elk Talent Telt
secretaris
coördinator U6 - U9
coördinator U10 - U13
coördinator U14 - U17
coördinator A-voetbal
verantwoordelijke uitgaande jeugdtoernooien
ondersteuning sportief beleid
opvolging afgevaardigden en arbiterbladen
jeugdvoorzitter@vsv-gent.be
jeugdsecretaris@vsv-gent.be
jc.onderbouw@vsv-gent.be
jc.middenbouw@vsv-gent.be
jc.bovenbouw@vsv-gent.be
a.voetbal@vsv-gent.be
uittornooi@vsv-gent.be
dames@vsv-gent.be
afgevaardigden@vsv-gent.be
Docs: 1. Inforbrochure jeugd VSV Gent 2023-2024
2. Jeugdbeleidsplan Strategisch 2020 2022
3. Charter voor spelers en ouders
4. Intern reglement
5. Jeugdvoetbalvisie 2020-2022
6. Opleidingsplan Format 2 v 2 (U6)
7. Opleidingsplan Format 3 v 3 (U7)
8. Opleidingsplan Format 5 v 5 (U8 U9)
9. Taakomschrijving per positie format 5 v 5
10. Opleidingsplan Format 8 v 8 (U10 U11)
11. Opleidingsplan Format 8 v 8 (U12 U13)
12. Taakomschrijving per positie format 8 v 8

13. Opleidingsplan Format 11 v 11(U15)
14. Opleidingsplan Format 11 v 11(U17)
15. Taakomschrijving per positie format 11 v 11
16. Basics
17. Teamtactics
18. Blanco formulier voorbereiding training VSV Gent
19. Aanwezigheden blanco
20. To do lijst 2020 - 2022
21. Taakomschrijving leden jeugdbestuur
22. Doorschuiven jeugdspelers
23.
Procedure met betrekking tot Onaanvaardbaar Gedrag

24. Infobrochure A-voetbal VSV Gent 20232-2024Penninck Margot verantwoordelijke api@vsv-gent.be
Docs: 1. Onze club-API stelt zich voor
2. Club-API voor een veilige voetbalomgeving
3. Verplichting Club-API - veelgestelde vragen
4. Draaiboek sport - Uittreksel strafregister


Berghmans Stef verantwoordelijke

dagelijksbeleid@vsv-gent.be

Docs: 1. Takenpakket ombudsman  


Familie De Buysscher verantwoordelijke kantiniers kantiniers@vsv-gent.be
Berghmans Stef
Margot Pennick
Jonas Peire
Coolens Sofie
algemene coördinatie VSV-jeugdtoernooi
verantwoordelijke VSV-toernooi
verantwoordelijke VSV-toernooi
verantwoordelijke
uitgaande toernooien
dagelijksbeleid@vsv-gent.be
vsvtornooi@vsv-gent.be
vsvtornooi@vsv-gent.be
uittornooi@vsv-gent.be
Het jeugdtoernooi is een jaarlijkse organisatie waarin alle jeugdcategorieën (U6 t/m U17) hun toernooi spelen. Dit VSV-Jeugdtoernooi "Chris Vanderstraeten", als blijk van waardering genoemd naar onze betreurde erevoorzitter, loopt over 4 dagen en vangt aan op Hemelvaart. Er nemen de laatste jaren gemiddeld 100 ploegen deel! De plaatsings- en finalematchen worden per categorie op 1/2 dag gespeeld. In 2024 aan de 44ste editie toe...


Debusschere Marissa verantwoordelijke
evenementen@vsv-gent.be
Marissa zal de meeste evenementen organiseren en dan, naar gelang de activiteit, mensen aanspreken om mee te helpen.website:
D'hont Erwin
webmaster@vsv-gent.be


facebook:
De Buck Luc
socials@vsv-gent.be


instagram:
Van den Daele Thomas
socials@vsv-gent.be