..........
(het aangepaste organigram is in opbouw)
~ Op 25 september 2020 verkozen voor een periode van 4 jaar (2020-2024) ~

Rijckaert Marc
Vanderstraeten Erik
Berghmans Stef
D'hont Erwin
De Buck Luc
De Clercq Tom
Martin Geoffrey
Pappijn Bert
Van Stichel Mira
voorzitter
gerechtigde correspondent
ondervoorzitter, voorz. dag. bestuur, contact Stad Gent
secretaris, webmaster
verantw. financiën en materiaal
verantw. clubhuis
verantw. infrastructuur en accommodatie
verantw. sponsoring
verantw. sponsoring
0499 22 35 38
0494 76 18 31
0497 59 35 03
0494 53 13 76
0473 52 59 17
0472 74 62 26
0473 73 07 30
0475 84 04 89
0495 89 34 10
marc.rijckaert@skynet.be
gcvsv@telenet.be
stefanberghmans@hotmail.com
info@vsv-gent.be
luc.de.buck@pandora.be
tdc@vsv-gent.be
accommodatie@vsv-gent.be
bert.pappijn@gmail.com
miravanstichel@hotmail.com
Docs: 1. Beleidsplan & functieverdeling 2020-2023 2. Intern reglement


Berghmans Stef voorzitter 0497 59 35 03 stefanberghmans@hotmail.com
Het Dagelijks Bestuur neemt alle taken op zich die behoren tot het dagelijks beheer van de club en zijn activiteiten. Deze bevoegdheid reikt over alle geledingen van het clubleven, m.a.w. alles wat in het kader van zowel het jeugd- als het seniorvoetbal georganiseerd wordt. Al naargelang de activiteit nodigt de voorzitter de nodig geachte personen uit.Hermie Nicolas
Dirk Van der Putten

Sportieve Cel
:
Caron Christoph
Van Keymeulen Peter
Schouls Gerland
De Grande Terry
Vande Putte Jens

sportief verantw.
scouting


TVJO (jeugdcoördinator)
T1 trainer VSV A
T2 trainer Beloften A
T3 trainer VSV B
T4 trainer Beloften B
0468 10 66 99
0476 27 16 09


0465 09 74 34
0485 97 13 37
0497 52 57 80
0477 90 06 58
0477 63 20 43
nh@vsv-gent.be
dvdp63@telenet.be


tvjo@vsv-gent.be
peter.van.keymeulen@telenet.be
schouls.bvba@telenet.be
terrydegrande@hotmail.com
jens.vandeputte@gmail.com
Docs: 1. Takenpakket 2. Seniorwerking sportief beleid missie visie


Claessens Koen
De Deken Wim
Caron Christoph
De Grieve Geert
Vanheste Bart
Van den Daele Thomas
De Bruyne Inge
Hostens Dorine
Coolens Sofie
Booten Ronny
Schouls Gerland
jeugdvoorzitter, Elk Talent Telt
jeugdsecretaris
TVJO verantwoordelijke jeugdcoördinator
coördinator U6 - U9
coördinator U10 - U12
coördinator U13 - U17
coördinator A-voetbal
verantwoordelijke VSV-jeugdtoernooi
verantwoordelijke uitgaande jeugdtoernooien
ondersteuning sportief beleid
ondersteuning sportief beleid
0496 87 70 04
0497 89 02 38
0465 09 74 34
0486 41 29 99
0486 48 46 90
0468 48 64 17
0478 39 19 61
0475 87 09 34
0476 20 26 98
0495 94 08 42
0497 52 57 80
claessensk@skynet.be
weg2012@hotmail.com
tvjo@vsv-gent.be
geertdegrieve@hotmail.com
bart_vanheste@hotmail.com
tvdd.photography@gmail.com
ingeamemati@hotmail.com
toernooien@vsv-gent.be
toernooien@vsv-gent.be
ronny.booten@telenet.be
schouls.bvba@telenet.be
Docs: 1. Informatiebrochure jeugd VSV Gent algemeen 2020-2021
2. Jeugdbeleidsplan Strategisch 2020 2022
3. Charter voor spelers en ouders
4. Intern reglement
5. Jeugdvoetbalvisie 2020-2022
6. Opleidingsplan Format 2 v 2 (U6)
7. Opleidingsplan Format 3 v 3 (U7)
8. Opleidingsplan Format 5 v 5 (U8 U9)
9. Taakomschrijving per positie format 5 v 5
10. Opleidingsplan Format 8 v 8 (U10 U11)
11. Opleidingsplan Format 8 v 8 (U12 U13)
12. Taakomschrijving per positie format 8 v 8

13. Opleidingsplan Format 11 v 11(U15)
14. Opleidingsplan Format 11 v 11(U17)
15. Taakomschrijving per positie format 11 v 11
16. Basics
17. Teamtactics
18. Blanco formulier voorbereiding training VSV Gent
19. Aanwezigheden blanco
20. To do lijst 2020 - 2022
21. Taakomschrijving leden jeugdbestuur
22. Doorschuiven jeugdspelers
23.
Procedure met betrekking tot Onaanvaardbaar GedragBerghmans Stef verantwoordelijke 0497 59 35 03 stefanberghmans@hotmail.com
Docs: 1. Takenpakket ombudsman  


Familie Samyn-Goessens
Familie De Buysscher
verantwoordelijke kantiniers
assistent-kantiniers
09 231 11 01
0493 59 27 56
samyn.goessens@gmail.com
christoph.de.buysscher@telenet.beBerghmans Stef
Hostens Dorine
Coolens Sofie
algemene coördinatie
verantw. VSV-toernooi
verantw. uitgaande toernooien
0497 59 35 03
0475 87 09 34
0476 20 26 98
stefanberghmans@hotmail.com
toernooien@vsv-gent.be
toernooien@vsv-gent.be
Het jeugdtoernooi is een jaarlijkse organisatie waarin alle jeugdcategorieën (U6 t/m U17) hun toernooi spelen. Dit VSV-Jeugdtoernooi "Chris Vanderstraeten", als blijk van waardering genoemd naar onze betreurde erevoorzitter, loopt over 4 dagen en vangt aan op Hemelvaart. De plaatsings- en finalematchen worden per categorie op 1 dag gespeeld. In 2022 aan de 42ste editie toe!


Verstringhe Annick
De Bruyne Inge
Pollefeyt Patricia
Van Volsem Petra
verantwoordelijke
lid
lid
lid
0496 17 21 46
0478 39 19 61
0477 34 16 85
0476 56 10 35
annick.verstringhe@skynet.be
ingeamemati@hotmail.com
patriciapollefeyt@hotmail.com
petra.vanvolsem@telenet.be
Het playbackteam staat in voor de jaarlijkse organisatie van de mini-playbackshow (in 2022 reeds voor de 35ste keer!) die plaatsvindt in het kader van het jeugdtoernooi. Ook het inrichten van een jaarlijks eetfestijn - op zaterdagavond en zondagmiddag "mosselen à volonté!" of koude vlees-/visschotel - behoort tot de taken.


D'hont Erwin
De Buck Luc
De Clercq Tom
Hostens Dorine
Schouls Gerland
Vanderstraeten Erik
hoofdredactie website
beheerder facebook
beheerder facebook
website, foto's en beheerder facebook
beheerder facebook
beheerder facebook
0494 53 13 76
0473 52 59 17
0472 74 62 26
0475 87 09 34
0497 52 57 80
0494 76 18 31
info@vsv-gent.be
luc.de.buck@pandora.be
tdc@vsv-gent.be
toernooien@vsv-gent.be
schouls.bvba@telenet.be
gcvsv@telenet.be