klik om te vergroten
~ Op 25 september 2020 verkozen voor een periode van 4 jaar (2020-2024) ~

Rijckaert Marc
Vanderstraeten Erik
Berghmans Stef
D'hont Erwin
De Buck Luc
De Clercq Tom
Martin Geoffrey
Pappijn Bert
Van Stichel Mira
voorzitter
gerechtigde correspondent
ondervoorzitter, voorz. dag. bestuur, contact Stad Gent
secretaris, webmaster
verantwoordelijke financiën en materiaal
verantwoordelijke clubhuis
verantwoordelijke infrastructuur en accommodatie
verantwoordelijke sponsoring
verantwoordelijke sponsoring
0499 22 35 38
0494 76 18 31
0497 59 35 03
0494 53 13 76
0473 52 59 17
0472 74 62 26
0473 73 07 30
0475 84 04 89
0495 89 34 10
Docs: 1. Beleidsplan 2020-2023
2. Intern reglement

3. Beleid vertegenwoordiging jeugd in de Raad van Bestuur 2020-2023


Berghmans Stef voorzitter 0497 59 35 03
Het Dagelijks Bestuur neemt alle taken op zich die behoren tot het dagelijks beheer van de club en zijn activiteiten. Deze bevoegdheid reikt over alle geledingen van het clubleven, m.a.w. alles wat in het kader van zowel het jeugd- als het seniorvoetbal georganiseerd wordt. Al naargelang de activiteit nodigt de voorzitter de nodig geachte personen uit.


Hermie Nicolas

Sportieve Cel
:
Van Keymeulen Peter
Schouls Gerland
Dobbelaere Alain
Vande Putte Jens

sportief verantwoordelijke


T1 trainer VSV A
T2 hulptrainer VSV A
T3 trainer VSV B
T4 trainer Beloften
0468 10 66 99


0485 97 13 37
0497 52 57 80
0477 60 03 12
0477 63 20 43
Docs: 1. Takenpakket 2. Seniorwerking sportief beleid missie visie


Claessens Koen
De Deken Wim
De Grieve Geert
Van Volsem Alain
Van den Daele Thomas
De Bruyne Inge
Coolens Sofie
Schouls Gerland
De Grieve Luc
voorzitter, hoofd jeugdcoördinatoren, Elk Talent Telt
secretaris
coördinator U6 - U9
coördinator U10 - U12
coördinator U13 - U17
coördinator A-voetbal
verantwoordelijke uitgaande jeugdtoernooien
ondersteuning sportief
opvolging afgevaardigden en arbiterbladen
0473 41 62 46
0497 89 02 38
0486 41 29 99
0476 65 33 89
0468 48 64 17
0478 39 19 61
0476 20 26 98
0497 52 57 80
0485 58 21 05
Docs: 1. Inforbrochure jeugd VSV Gent 2022-2023
2. Jeugdbeleidsplan Strategisch 2020 2022
3. Charter voor spelers en ouders
4. Intern reglement
5. Jeugdvoetbalvisie 2020-2022
6. Opleidingsplan Format 2 v 2 (U6)
7. Opleidingsplan Format 3 v 3 (U7)
8. Opleidingsplan Format 5 v 5 (U8 U9)
9. Taakomschrijving per positie format 5 v 5
10. Opleidingsplan Format 8 v 8 (U10 U11)
11. Opleidingsplan Format 8 v 8 (U12 U13)
12. Taakomschrijving per positie format 8 v 8

13. Opleidingsplan Format 11 v 11(U15)
14. Opleidingsplan Format 11 v 11(U17)
15. Taakomschrijving per positie format 11 v 11
16. Basics
17. Teamtactics
18. Blanco formulier voorbereiding training VSV Gent
19. Aanwezigheden blanco
20. To do lijst 2020 - 2022
21. Taakomschrijving leden jeugdbestuur
22. Doorschuiven jeugdspelers
23.
Procedure met betrekking tot Onaanvaardbaar Gedrag

24. Infobrochure A-voetbal VSV Gent 2022-2023Berghmans Stef verantwoordelijke 0497 59 35 03
Docs: 1. Takenpakket ombudsman  


Familie De Buysscher verantwoordelijke kantiniers 0493 59 27 56Berghmans Stef
Hostens Dorine
Coolens Sofie
algemene coördinatie
verantwoordelijke VSV-toernooi
verantwoordelijke uitgaande toernooien
0497 59 35 03
0475 87 09 34
0476 20 26 98
Het jeugdtoernooi is een jaarlijkse organisatie waarin alle jeugdcategorieën (U6 t/m U17) hun toernooi spelen. Dit VSV-Jeugdtoernooi "Chris Vanderstraeten", als blijk van waardering genoemd naar onze betreurde erevoorzitter, loopt over 4 dagen en vangt aan op Hemelvaart. De plaatsings- en finalematchen worden per categorie op 1/2 dag gespeeld. In 2022 aan de 42ste editie toe!


Debusschere Marissa verantwoordelijke
0478 44 88 60
Marissa zal in de toekomst de meeste evenementen organiseren en dan, naar gelang de activiteit, mensen aanspreken om mee te helpen.


D'hont Erwin
De Buck Luc
De Clercq Tom
Hostens Dorine
Schouls Gerland
Vanderstraeten Erik
hoofdredactie website
beheerder facebook
beheerder facebook
website, foto's en beheerder facebook
beheerder facebook
beheerder facebook
0494 53 13 76
0473 52 59 17
0472 74 62 26
0475 87 09 34
0497 52 57 80
0494 76 18 31